Kvalitet & Miljö

Du är vad du gör.

Kvalitet och miljö är viktiga ledord för oss som för många andra företag. De är således inte unika på något sätt. Däremot handlar det om hur du lever upp till denna utfästelse och vilken innebörd du ger orden.

Kvalitet – att leva upp till förväntningarna

Vår vardag är mycket omväxlande och varierande. Alla trädgårdar och hem är olika, vilket innebär varierande krav och förväntningar på oss. Det kräver lyhördhet och flexibilitet, att kunna tolka dina intentioner på rätt sätt och leverera ett resultat som du är nöjd med.Vad du kan luta dig mot är vårt kunnande och vår erfarenhet. Dessutom insikten att vi har redskap som fungerar i alla lägen. En viktig del i vårt kvalitetstänkande är också, att all vår personal är kontrollerad mot polisens belastningsregister. För att du ska känna dig trygg.

Miljö – en investering i framtiden

Hela världen står inför globala utmaningar när det gäller miljön. Alla kan bidra för att mildra effekterna av t ex utsläpp och vi försöker dra vårt strå till stacken. De flesta av våra uppdragsgivare sätter hänsyn till miljön högt upp på sin önskelista och vi utformar vår service efter detta. Att prioritera miljön är också en del av kvaliteten som känns naturlig såväl för oss som våra kunder.
Vårt miljötänkande innebär bland annat:
–Redan idag uppfyller våra arbetsfordon utsläppskraven enligt den kommande standarden EU 4/III.
–Så långt möjligt använder vi biologiskt nedbrytbara produkter.
–Vid planeringen av våra arbetsdagar gäller principen ”minsta möjliga användning av arbetsfordon”
–Stora delar av vår motorburna redskapspark är Svanenmärkt och vid nyanskaffning väljer vi miljömässigt fördelaktiga alternativ
–För att driva våra motorburna arbetsredskap använder vi miljöbränsleav märket Aspen