Nöjd-kund-garanti

Nöjd kund-garantin innebär att vi garanterar ett väl utfört arbete, men ibland kan det bli fel. Då vill vi veta det så att vi kan rätta till det. Slå en signal eller maila så kommer vi tillbaka och åtgärdar kostnadsfritt.

Nöjd-kund-garantin gäller samtliga tjänster och både för privatpersoner och företag.