Startsidan Pro Assistans Trädgård Pro Assistans Städ/ / Hushåll
  STARTSIDAN PRISER KVALITET / MILJÖ I FOKUS SKATTEAVDRAGET
     
 

Skatteavdrag för Husarbeten

 
 

Den 8 december 2008 infördes det nya Husavdraget som är en sammanslagniing av hushållsarbete (tidigare hushållsnära tjänster eller RUT-arbeten) och ROT-arbeten.

Fr.o.m 1 juli 2009 har det dessutom blivit enklare och mer ekonomiskt fördelaktigare för dig som privatkund att anlita Pro Assistans då vi under vissa förutsätttningar drar av halva arbetskostnaden - direkt på fakturan.

Snabblänkar
- Kort sammanfattning
- Exempel på tjänster som ger avdragsrätt
- Vi hjälper dig!
- När ska ansökan ske?
- Ansökningsblankett
- Fördjupad information

Kort sammanfattning
Den 8 december 2008 infördes det nya Husavdraget som är en sammanslagniing av hushållsarbete (tidigare hushållsnära tjänster eller RUT-arbeten) och ROT-arbeten.

Den 1 juli 2009 blev det också såväl enklare som mer ekonomiskt fördelaktigt för dig som kund att anlita Pro Assistans för Husarbeten (fd hushållsnära tjänster och ROT-arbetem). Istället för att vi då fakturerar dig hela beloppet och du sedan får ansöka om återbetalning från Skatteverket kommer vi för Husarbeten som utförs efter 1 juli 2009 enbart debitera dig som privatkund halva arbetskostnaden. Vi söker sedan ersättning för resterande del från Skatteverket. Detta nya förfarande benämns för Fakturamodellen.

För att vi skall kunna fakturera dig som privatkund enligt fakturamodellen krävs att du enligt skatteverkets riktlinjer har rätt till avdrag för s k Husarbeten.

Om man köper Husarbete för upp till 100 000 kronor per år behöver man bara betala hälften av arbetskostnaden. Resten betalar Skatteverket enligt fakturamodellen till företaget som utför arbetet. Man får alltså en skattereduktion som motsvarar hälften av arbetskostnaden. Skatten kan dock aldrig minska till mindre än 0. Du kan med andra ord aldrig få mer i skattereduktion för husarbete än du ska betala i slutlig skatt efter att dina avdrag är gjorda.

Följande räknas som Husarbete:
•  reparation och underhåll, ombyggnad, tillbyggnad (ROT-arbete)
•  hushållsarbete som städning, klädvård, visst trädgårdsarbete samt barnpassning och annan tillsyn.

Husarbetet delas alltså in i Hushållsarbete och ROT-arbete, men skattereduktionen är gemensam för bägge typerna och man gör likadant för att få den. Grundregeln är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad. Undantaget är hushållsarbete, som man kan få skattereduktion för om det utförs i förälders bostad. Skattereduktion för ROT-arbete kräver dessutom att man äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet).

Exempel på tjänster som ger avdragsrätt
På www.skatteverket.se finns en detaljerad lista över vilket husarbete som räknas som hushållsarbete och vilket som räknas som ROT-arbete. Där finns också detaljerad information om vad som krävs för att få skattereduktion för respektive typ av husarbete.

Länk till lista över vad som räknas/inte räknas till hushållsarbete som du kan få skattereduktion för >>

Länk till förteckning över tjänster som ger rätt /ger inte rätt  till skattereduktion för ROT-arbeten >>

Vi hjälper dig
Avdragsmöjligheterna är mycket generösa men det finns begränsningar för bl.a. dig som inte är obegränsat skattskyldig i Sverige. Det är viktigt att man förser sig med komplett och korrekt information för att försäkra sig om att kunna göra de avdrag man räknar med att göra.

Det är alltid du som kund som är skyldig att via Skatteverket undersöka dina rättigheter men vi ger dig gärna guidning i detta arbete. Hör av dig till oss med dina frågor på 0771-98 40 00 eller info@proassistans.se.

När ska ansökan om skattereduktion ske?
För arbeten utförda och betalda efter 1 juli 2009 behöver du inte längre ansöka om skattereduktion. Året efter att du använt dig av, och betalt för tjänster, står det förtryckt på din inkomstdeklaration hur stor preliminär skatt-reduktion du fått för husarbete under inkomståret genom att leverantören gjort avdrag direkt på faktura enligt Fakturamodellen. När du skriver under deklarationen godkänner du summan och intygar att de förtryckta uppgifterna är korrekta. Den slutliga skattereduktionen redovisas sedan på ditt skattebesked.

Den som önskar skattereduktion för arbeten utförda fr.o.m 8 december 2008 t.o.m 30 juni 2009 måste likt tidigare begära skattereduktion genom att använda blankett som finns att erhålla från Skatteverket och som kan laddas ner här nedan. Ansökan måste ske senast den 1 februari 2010 för att få pengarna tillbaka redan till midsommar. Den som lämnar in ansökan senast den 3 maj 2010 samtidigt med inkomstdeklarationen får sina pengar tidigast i augusti samma år.

Information från Skatteverket
För att läsa mer om vad skatteavdrag för Husarbeten kan innebära för dig som kund läser du Skatteverkets upplysningsdokument.

Kortfattad beskrivning:
SKV 323 - Skattereduktion för Husarbete - genom fakturamodellen

Fördjupad information:
Skatteverkets information om skattereduktion för husarbete fr.o.m den 1 juli 2009


Om du inte kan läsa pdf-filer hämtar du Adobe Reader här:

 

Informationen på denna sida skall ses som en kort sammanfattning och Pro Assistans Sverige AB kan ej hållas ansvariga för innehållet på sidan och de konsekvenser som det kan få vid innehållsmässiga fel, feltolkning av mottagare och/eller otillräckligt inhämtande av kompletterande och fullständig information från de källor som anges under rubriken "Fördjupad information".

  

Copyright 2008-2017 - Pro Assistans Sverige AB. Pro Assistans bedriver verksamhet i följande kommuner: Alingsås, Bollebygd, Borås, Falkenberg, Göteborg, Halmstad,

Helsingborg, Härryda, Hässleholm, Kristianstad, Kungsbacka, Kungälv, Landskrona, Laholm, Lerum, Lund, Malmö, Mölndal, Partille, Svenljunga, Varberg, Ängelholm

och Öckerö. Med reservation för felskrivningar.