Vertikalskärning

– vårstädning av gräsmattan

Det gäller att förbereda gräsmattan för den varma och blomstrande säsongen så att den blir riktigt grön. Då är vertikalstädning i kombination med gödsling ett utmärkt sätt för att få bra resultat.

Enkelt uttryckt innebär det man skär med knivar rakt ner i grässvålen. På så sätt uppnås flera saker; torrt och dött material dras upp liksom eventuell mossa. Dessutom luftas ytskiktet vilket ger gräset ökad konkurrenskraft mot mossan. Vertikalskärning görs med fördel på våren efter att gräset gödslats, kommit igång att växa och blivit klippt någon eller några gånger.

Hur det fungerar

Hemstädning

Ärendeservice

Gräsklippning

Rabattvård

Fönsterputsning

Robotunderhåll